Effektfull ledningsgrupp

Vi erbjuder program för att öka effekterna av ledningsgruppens arbete.

Programmet Effektfull ledningsgrupp berör gruppens syfte och roll och tar avstamp från organisationens övergripande vision och strategiska mål. Vi vill skapa möjligheter för individen att fullt ut ta sin roll som medlem i en ledningsgrupp och sin  vardagliga roll.

För att frigöra den kraft som finns i ledningsgruppens funktion utvecklas förmågan till samspel inom gruppen och dess kommunikation till övriga delar av organisationen. Effektiviteten har också sin grund i att mötets struktur och genomförande optimeras mot gruppens syfte.

Innehåll
Organisationens vision och strategiska mål

Ledningsgruppens syfte och roll

Individens roll

Samspel inom en grupp

Effektivt ledningsgruppsarbete

 

Upplägg
Programmet innehåller förarbete med behovsanalyser och design av upplägg. Grupprocessen genomförs i ett första steg under två dagar. En utvärdering tillsammans med uppdragsgivaren ligger till grund för implementering och säkerställande av effekter över tid.

•Behovsanalys
Djupintervjuer med gruppens medlemmar
•Grupprocess
Workshop där teorier och modeller varvas med övningar för grupp och individ
•Utvärdering
Tillsammans med uppdragsgivare och gruppens medlemmar
•Implementering
Fortsatt stöd för att säkerställa effekter över tid

Beställ mer information här!