Ledarträning online

Vår ledarträning erbjuds även i en helt i digital version!
Innehållet motsvarar den fysiska version fullt ut. I Avancera online arbetar du däremot fullt ut digitalt.

Läs mer om innehåller i programserien Avancera här!Kunskapslinjen
Består av ditt program i nio steg som du läser och arbetar med helt digitalt.

Coachningslinjen
Du och din ledartränare möts via video och samtalar om aktuellt och kommande steg i din ledarträning.

Träningslinjen
Mål som önskas uppnås i din ledarträning dokumenteras och du väljer kontinuerligt utmaningar kopplade till önskat mål.

Avancera online är ett verktyg för dig som vill bygga upp din kunskap, stärka dina färdigheter och få en erfaren ledartränare som coach under ett år!


För att ta del av Avancera online behöver du tillgång till ett kommunikationssystem likt Microsoft Teams eller Skype för regelbundna videomöten. Programmets nio steg arbetar du med i en läsplatta likt iPad med penna.


Beställ mer information här!