Excellent Progress Leadership erbjuder kvalificerad sälj- och ledarträning. 

Excellent Progress

Excellent Progress Leadership Scandinavia AB, i dagligt tal Excellent Progress, och ägs av Åke Lindh och Göran Åström. Bolaget erbjuder sälj- och ledarutveckling.

Åke Lindh har mer än 30 års erfarenhet som chef och ledare inom såväl non-profit organisationer som näringslivet, bland annat som marknadschef inom dagstidningsbranschen.

Göran Åström och har arbetat med ledarskapsfrågor de senaste 20 åren som utbildare men också  som chef och ledare.

Strategisk plattform

Excellent Progess har som mål att utveckla ett starkt bolag i den svenska marknaden

Bolaget har en hög ambitionsnivå i allt som görs, från träningens struktur och innehåll till genomförande. Det är exempelvis en självklarhet att det finns etiska riktlinjer som omfattar såväl styrelse, ledning som till bolaget knutna konsulter. Riktlinjerna tjänar som stöd och vägledning för allt vi gör och står för.

Den höga ambitionsnivån innebär också att träningen inte är ett hopkok av den senaste litteraturen. Vår träning bygger på aktuell forskning inom psykologi.

Mission

Excellent Progress ska på ett ansvarsfullt sätt få människor i nyckelpositioner att utvecklas och växa i respektive roller och bidra till att individer tar tillvara hela sin kompetens och potential. Verksamheten i företag och organisationer ska därigenom utvecklas och generera goda resultat och tillfredställande lönsamhet.

Affärsidé

Excellent Progress tillgodoser näringslivets och den offentliga sektorns behov av sälj- och ledarutveckling genom att utveckla, äga, sälja och genomföra kvalificerade och strukturerade program för utveckling.

Värdegrund

  • Respekt
  • Engagemang
  • Professionalism
  • Kvalitet

Position

Excellent Progress kan erbjuda kvalificerad sälj- och ledarutveckling oavsett länders särart, oavsett privat sektor/näringsliv offentlig sektor eller ideella organisationer/föreningslivet. Bolaget står fritt och obundet politiskt, kulturellt, socialt och religiöst.

Genomförande

Excellent Progress genomför ledarutveckling med kvalificerade och erfarna konsulter.  Vi erbjuder även program för grupper; ledningsgrupper, projektgrupper och föreläsningar.